dinsdag 11 december 2012

Ketenintegratie deel 1: de architect

Een veel besproken item in de bouwwereld, hier is mijn kijk er op vanuit mijn werkervaring bij de architect en de aannemer. In het eerste deel behandel ik de kant welke ik vanuit de architect zie. Altijd in het achterhoofd hebbende: wat betekent dit voor de klant, want deze staat centraal.

De architect:
Zoals ik al eerder heb geblogt zou het voor de architect een ideale situatie moeten zijn, echter merk ik dat sommige architecten zich niet prettig voelen bij aan- en opmerkingen vanuit de aannemer, installateurs en overige adviseurs. Juist de kennis vanuit deze partijen sluit perfect aan bij de kennis van de architect, welke voornamelijk bestaat uit indeling structuur, overzicht (zowel binnen als buiten) en regelgeving. Voeg daar dus installatie kennis, constructie kennis en uitvoering kennis bij en je hebt de perfecte combinatie.
Door als deze kennis samen te voegen zal de architect zelf enorm veel leren en gaat het proces van het utlieme ontwerp steeds sneller.

Groot voordeel:
Minder bouwfouten, maar vooral minder discussie tijdens de bouwfase. Dit is het grootste onderschat probleem van het bouwproces (naast klantgerichtheid, maar dat is voor een andere keer). De tijd die alle partijen en vooral de opdrachtgever kwijt is tijdens het proces om problemen op te lossen kan drastisch naar beneden met een goede voorbereiding. Logischer wijze gaat er dan meer tijd in de voorbereiding zitten, dus je kan je afvragen of het financieel gezien een verschil maakt. Hier kom ik op terug in deel 2; de aannemer.

De opdrachtgever heeft hier toch voordelen bij, en wel hier om:
  • De vragen die er komen zijn completer en kunnen worden beantwoord als "totaalpakket". Dat wil zeggen dat alle partijen een aandeel hebben in de vraag en het antwoord.
Hierdoor zullen er per definitie minder vragen komen en is het dus minderwerk voor de bouwpartijen om tot een goed definitief ontwerp (DO) te komen.

De tijd die een opdrachtgever kwijt is tijdens het traditioneel bouwen (aanbesteden) is vele malen groter, wat de opdrachtgever een hoop energie en geld kost en bovenalles veel frustraties oplevert.

De architect is de spil in dit alles, aangezien hij alle vragen en antwoorden verwerkt in de DO tekening. Door een open samenwerking onstaat er automatisch meer begrip en hoeft de architect niet bang te zijn om grip op de architectuur te verliezen. Natuurlijk is dit afhankelijk van de personen waarmee je om tafel zit en dit is dan de volgende uitdaging: zoek een goed team en ga hiermee verder. Je kan dit BIM noemen, je kan dit LEAN noemen, echter dit is "gewoon goed samenwerken".

Dit zal, in mijn bescheiden mening, de toekomst zijn van de bouwwereld. Zelf met aanbestedingen kan je in een team verband doen, wat nu het Design en Build heet.

De volgende keer: de aannemer. Hoe kijkt hij tegen deze samenwerking aan en hoe kan deze zich opstellen voor een betere klantgerichtheid in dit proces.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten