dinsdag 18 december 2012

Ketenintegratie deel 2: De aannemer

Wat zijn de voor- en nadelen voor de aannemer bij ketenintegratie/bouwteam/BIM? Naast de zelfde voordelen als de architect: kennis winnen en daarmee het personeel opleiden en dit kunnen toepassen bij andere projecten, is juist de invloed die de aannemer kan uitoefenen een groot gewin voor zichzelf en de opdrachtgever.

Eigen details en werkwijze

Door mee te ontwerpen (engineering) kan de aannemer zijn details en werkwijze integreren in het ontwerp. Hiermee voorkom je fouten en vertraging op de bouw omdat het personeel van de aannemer bekend is met deze details. Dit werkt dus ook voordelig in de bouwtijd, wat weer een kostenvoordeel oplevert. Het toepassen van standaard details van de aannemer wordt enorm onderschat, hier valt veel winst te behalen. Er is niets zo kostbaar dan een timmerman die niet weet wat die  moet doen. Die houdt namelijk zichzelf, de uitvoerder, de architect en misschien ook nog de constructeur van zijn werk af wanneer ze vragen hebben: dat zijn dure uren voor de opdrachtgever (lees verliesuren voor de genoemde partijen, die zij wel of niet in hun aanbieding meenemen.)

Fouten goedpraten
Je voorkomt bouwfouten door vroegtijdig communiceren, dit geldt voor zowel de aannemer als de installateurs die bij het DO betrokken worden. In de praktijk worden bij aanbestedingen bouwfouten vaak doorgeschoven naar de onderaannemers, waardoor het financieel verlies van de aannemer gering blijft. Dit is natuurlijk niet wenselijk, maar puur financieel gezien zou je de som kunnen maken: is het duurder om in de voorbereiding mensen op het project te zetten of de bouwfouten op de bouw? Sterker nog, vaak worden ze nog "goed gepraat" richting de opdrachtgever. Praktijk is daardoor dat de faalkosten percentages die vaak wordt geroepen (5-10%) maar voor een klein deel bij de hoofdaannemer terecht komt en die neemt dit dan voor lief.

Dit is natuurlijk complete waanzin en kortzichtig, maar het is helaas een gevolg van het huidige aanbesteden waar de aannemers, onderaannemers en adviseurs projecten ver onder de werkelijke kosten "moeten" aannemen om überhaupt nog werk binnen te krijgen. Dit is natuurlijk geen juiste manier van werken, in het laatste deel: Klantgericht bouwen, kom ik dan ook terug op hoe het wel zou moeten.

Voorkom fouten al in de ontwerpfase
Deze site verwijst naar een onderzoek dat stelt dat meer dan de helft van de bouwfouten in het ontwerp worden gemaakt - dit vraagt naar meer praktische en brede kennis in de (definitieve) ontwerpfase. Het samenwerken van deze partijen en het daardoor voorkomen van dergelijke fouten is dus cruciaal, zie mijn eerdere blog waar ik stel dat de kennis in het voortraject (architect) niet juist wordt verdeeld. De mensen met de minste opleiding moeten het uiteindelijk maken; dit wordt vaak voor lief genomen met complexe ontwerpen/details.

Dalende bouwsom door transparantie
Nadeel voor een aannemer in een dergelijke open structuur is de open structuur zelf. Menig aannemers halen winst door onderaannemers onder druk te zetten en alleen de aannemer zelf ziet het inkoop-voordeel bij materiaal (soms wel 30% van wat jij en ik betalen). De aannemer zal hier transparanter mee om moeten gaan. Dit voordeel zou eigenlijk naar de opdrachtgever moeten gaan, waardoor de bouwsom wordt verminderd wordt en in het grote geheel bouwen goedkoper wordt. Een aannemer kan nog steeds gezond opereren met een transparante winstmarge en AK-dekking. Dit zou voor veel MKB bedrijven een cultuurslag zijn, maar eentje die onvermijdelijk is.

In het 3e deel: De klant staat centraal in dit alles. Wat betekenen dergelijke aanbestedingen voor een opdrachtgever?

donderdag 13 december 2012

De bouw moet geduld hebben

De bouw moet geduld hebben, dat zegt minister Blok van Wonen.

De woningbouw staat voor twee moeilijke jaren, maar daarna breken betere tijden aan. De bouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd is het niet zo dat je tegen de conjunctuur in kan roeien door de bouw te stimuleren. De suggestie wordt wel eens gedaan. Dat zal je echt niet lukken. 

Een paar interessante punten in deze quote van de minister, hieronder mijn bescheiden mening.

 • 2 jaar is nog heel lang, als je nu de cijfers ziet van de aantal ontslagen in de sector is het akelig en dit wordt alleen nog maar erger. Er gaan nog heel veel ontslagen vallen het komende jaar. Wat daarmee ook gebeurd is dat deze werkloze in andere sectoren gaan werken omdat ze het niet zien zitten in de bouw. Een groot gedeelte van deze mensen ben je dus kwijt en komen straks niet meer terug als je ze nodig hebt. Je weet nu dus al dat je over een paar jaar een probleem hebt in de arbeidsmarkt. Maar is dit een reden om nu hier specifiek geld in te stoppen? Een deeltijd WW weer in te stellen om de kennis binnenboord te houden? Lijkt mij ook niet ideaal.
 • Ik ben het met de minister eens dat het niet zinvol is om specifiek te bouw te subsidiëren. De 6% BTW regeling enkele jaren geleden was leuk voor de kleine bedrijven die hiermee nog wat verbouwingen konden uitvoeren, maar niet meer dan dat. Het was een dure uitstel van executie die kortzichtig is en tegen de markt in gaat. Subsidies gaan (bijna) altijd tegen de markt in, anders waren ze niet nodig.
 • Wat dan wel? Hier wordt het misschien te politiek, maar ik ben van mening dat de regering juist moet investeren en minder regels moet opstellen welke de woning/vastgoedmarkt stagneert. Sterker nog, welke alle markten laat stagneren. Welke regels dan?
  • Denk aan scherpere banken regels, waardoor zij minder snel investeren. Het bank-bashen moet stoppen. Ze waren fout, zand erover en weer vooruit. Maak van een uitzondering geen regel.
  • Het is nu haast onmogelijk voor starters om een woning te kopen omdat de hypotheek regels maar worden aangescherpt.
  • Mensen die ongeveer 10 jaar geleden een woning hebben gekocht en nu een andere hypotheek moeten afsluiten gaan er enorm (soms 30% netto) op achteruit en hebben direct een rest schuld. Deze zullen dus ook niet meer snel verhuizen.
  • De nog goed te keuren/aan te passen regeling dat sociale huurwoningen niet meer dan 4,5 % van de WOZ waarde mogen kosten voor de huurder en de daarbij komende belasting voor verhuurders van totaal 2 miljard over de komende jaren zijn allemaal voorbeelden van nog meer regels waar de markt niet op zitten te wachten.
  • Investereerders kopen hierdoor geen panden meer en daardoor kan de bouw niet beginnen. Het geloof dat een pand een goede, stabiele investering is wordt steeds minder. Dit is echter wel nodig om de utiliteitsbouw en ook de appartementen bouw te handhaven.
De oplossing: Banen creëren, in welke vorm dan ook, laat de banken maar weer lekker los (of je dat nu doet of over 5 jaar, het zal toch weer gebeuren) en laat vooral de markt zijn werk doen. Dit kan alleen met minder regels en niet met meer regels.


dinsdag 11 december 2012

Ketenintegratie deel 1: de architect

Een veel besproken item in de bouwwereld, hier is mijn kijk er op vanuit mijn werkervaring bij de architect en de aannemer. In het eerste deel behandel ik de kant welke ik vanuit de architect zie. Altijd in het achterhoofd hebbende: wat betekent dit voor de klant, want deze staat centraal.

De architect:
Zoals ik al eerder heb geblogt zou het voor de architect een ideale situatie moeten zijn, echter merk ik dat sommige architecten zich niet prettig voelen bij aan- en opmerkingen vanuit de aannemer, installateurs en overige adviseurs. Juist de kennis vanuit deze partijen sluit perfect aan bij de kennis van de architect, welke voornamelijk bestaat uit indeling structuur, overzicht (zowel binnen als buiten) en regelgeving. Voeg daar dus installatie kennis, constructie kennis en uitvoering kennis bij en je hebt de perfecte combinatie.
Door als deze kennis samen te voegen zal de architect zelf enorm veel leren en gaat het proces van het utlieme ontwerp steeds sneller.

Groot voordeel:
Minder bouwfouten, maar vooral minder discussie tijdens de bouwfase. Dit is het grootste onderschat probleem van het bouwproces (naast klantgerichtheid, maar dat is voor een andere keer). De tijd die alle partijen en vooral de opdrachtgever kwijt is tijdens het proces om problemen op te lossen kan drastisch naar beneden met een goede voorbereiding. Logischer wijze gaat er dan meer tijd in de voorbereiding zitten, dus je kan je afvragen of het financieel gezien een verschil maakt. Hier kom ik op terug in deel 2; de aannemer.

De opdrachtgever heeft hier toch voordelen bij, en wel hier om:
 • De vragen die er komen zijn completer en kunnen worden beantwoord als "totaalpakket". Dat wil zeggen dat alle partijen een aandeel hebben in de vraag en het antwoord.
Hierdoor zullen er per definitie minder vragen komen en is het dus minderwerk voor de bouwpartijen om tot een goed definitief ontwerp (DO) te komen.

De tijd die een opdrachtgever kwijt is tijdens het traditioneel bouwen (aanbesteden) is vele malen groter, wat de opdrachtgever een hoop energie en geld kost en bovenalles veel frustraties oplevert.

De architect is de spil in dit alles, aangezien hij alle vragen en antwoorden verwerkt in de DO tekening. Door een open samenwerking onstaat er automatisch meer begrip en hoeft de architect niet bang te zijn om grip op de architectuur te verliezen. Natuurlijk is dit afhankelijk van de personen waarmee je om tafel zit en dit is dan de volgende uitdaging: zoek een goed team en ga hiermee verder. Je kan dit BIM noemen, je kan dit LEAN noemen, echter dit is "gewoon goed samenwerken".

Dit zal, in mijn bescheiden mening, de toekomst zijn van de bouwwereld. Zelf met aanbestedingen kan je in een team verband doen, wat nu het Design en Build heet.

De volgende keer: de aannemer. Hoe kijkt hij tegen deze samenwerking aan en hoe kan deze zich opstellen voor een betere klantgerichtheid in dit proces.

maandag 3 december 2012

Wat te doen..

Nu ik tijdelijk werkloos ben kan ik van alles gaan doen, maar wat?

1. Meer tijd met de kinderen doorbrengen.
Nu ik niet meer werk en de kinderen van de kinderopvang af zijn is er voor mij genoeg tijd om met ze op pad te gaan. Een rondje lopen naar het park, de speeltuin of even naar de stad. Misschien wel een trip naar de dierentuin. Daarnaast zijn de vriendinnetjes van Zoe Isobel woensdag en vrijdag ook thuis, dus kunnen ze thuis samen spelen i.p.v. bij Korein. De eerste 2 maanden is het echter nog uitloop bij Korein dus zal ik ze nog wel nu en dan brengen zodat ik meer tijd kan spenderen aan punt 2 t/m 6.

2. Solliciteren.
Natuurlijk prioriteit nr. 1 met stip. Door relaties te benaderen, op pad te gaan en met mensen te praten en het versturen van sollicitatie brieven zal ik er alles aan doen om weer een leuke baan te vinden. Op een gegeven moment komt er een kantelpunt waar je niet meer opzoek gaat naar een leuke baan, maar naar welke baan dan ook. Ik verwacht nu dat dit punt rond een maand of 4 zal zijn, maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ik zal 12 maanden lang een WW-uitkering ontvangen, dus heb ik nog even de tijd om iets leuks te vinden. Leuk is misschien een raar woord, maar als je zonder plezier naar je werk gaat lijdt de kwaliteit van je werk er onder en dat brengt de rest van je "state of mind" ook naar beneden. Voor mij is het dus heel belangrijk om werk leuk te vinden zodat ik er vol voor kan gaan en dus is er een win-win situatie voor mij en mijn werkgever.

3. Dagboek bijhouden.
Misschien is het wel leuk en/of interessant om een dagboek bij te houden. Hiermee zou ik mijzelf kunnen motiveren om dingen te gaan doen en is het wellicht leuk om inzicht te krijgen wat het betekent om ongewild thuis te zitten. Ik heb een speciale blog opgezet waar je mijn dagelijkse bezigheden kan volgen!

4. Hotmail mailbox gaan opschonen.
2400 berichten in mijn Inbox en 2200 berichten in mijn outbox. Daar kunnen er heel veel van weg en de rest stop ik in mapjes.

5. Huishouden.
Waar er nu in het weekend de was (door Lisa) wordt gedaan en ik af en toe stofzuig en de vloer poets is er nu meer tijd om het e.e.a. schoon te houden..geen excuses meer. De voorjaars schoonmaak zal dit keer in januari plaatsvinden denk ik.

6. Stiekem een beetje uitrusten.
Als alle hierboven genoemde punten klaar zijn, is er misschien nog een beetje tijd over om uit te rusten. Dat zal een middag dutje kunnen zijn, een film kijken of lekker naar muziek luisteren. We zullen zien hoe het verloopt! Ik houd je op de hoogte d.m.v. mijn dagboek.

Iemand nog tips wat ik nog kan gaan doen? Ik hoor het graag!