donderdag 13 december 2012

De bouw moet geduld hebben

De bouw moet geduld hebben, dat zegt minister Blok van Wonen.

De woningbouw staat voor twee moeilijke jaren, maar daarna breken betere tijden aan. De bouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd is het niet zo dat je tegen de conjunctuur in kan roeien door de bouw te stimuleren. De suggestie wordt wel eens gedaan. Dat zal je echt niet lukken. 

Een paar interessante punten in deze quote van de minister, hieronder mijn bescheiden mening.

 • 2 jaar is nog heel lang, als je nu de cijfers ziet van de aantal ontslagen in de sector is het akelig en dit wordt alleen nog maar erger. Er gaan nog heel veel ontslagen vallen het komende jaar. Wat daarmee ook gebeurd is dat deze werkloze in andere sectoren gaan werken omdat ze het niet zien zitten in de bouw. Een groot gedeelte van deze mensen ben je dus kwijt en komen straks niet meer terug als je ze nodig hebt. Je weet nu dus al dat je over een paar jaar een probleem hebt in de arbeidsmarkt. Maar is dit een reden om nu hier specifiek geld in te stoppen? Een deeltijd WW weer in te stellen om de kennis binnenboord te houden? Lijkt mij ook niet ideaal.
 • Ik ben het met de minister eens dat het niet zinvol is om specifiek te bouw te subsidiëren. De 6% BTW regeling enkele jaren geleden was leuk voor de kleine bedrijven die hiermee nog wat verbouwingen konden uitvoeren, maar niet meer dan dat. Het was een dure uitstel van executie die kortzichtig is en tegen de markt in gaat. Subsidies gaan (bijna) altijd tegen de markt in, anders waren ze niet nodig.
 • Wat dan wel? Hier wordt het misschien te politiek, maar ik ben van mening dat de regering juist moet investeren en minder regels moet opstellen welke de woning/vastgoedmarkt stagneert. Sterker nog, welke alle markten laat stagneren. Welke regels dan?
  • Denk aan scherpere banken regels, waardoor zij minder snel investeren. Het bank-bashen moet stoppen. Ze waren fout, zand erover en weer vooruit. Maak van een uitzondering geen regel.
  • Het is nu haast onmogelijk voor starters om een woning te kopen omdat de hypotheek regels maar worden aangescherpt.
  • Mensen die ongeveer 10 jaar geleden een woning hebben gekocht en nu een andere hypotheek moeten afsluiten gaan er enorm (soms 30% netto) op achteruit en hebben direct een rest schuld. Deze zullen dus ook niet meer snel verhuizen.
  • De nog goed te keuren/aan te passen regeling dat sociale huurwoningen niet meer dan 4,5 % van de WOZ waarde mogen kosten voor de huurder en de daarbij komende belasting voor verhuurders van totaal 2 miljard over de komende jaren zijn allemaal voorbeelden van nog meer regels waar de markt niet op zitten te wachten.
  • Investereerders kopen hierdoor geen panden meer en daardoor kan de bouw niet beginnen. Het geloof dat een pand een goede, stabiele investering is wordt steeds minder. Dit is echter wel nodig om de utiliteitsbouw en ook de appartementen bouw te handhaven.
De oplossing: Banen creëren, in welke vorm dan ook, laat de banken maar weer lekker los (of je dat nu doet of over 5 jaar, het zal toch weer gebeuren) en laat vooral de markt zijn werk doen. Dit kan alleen met minder regels en niet met meer regels.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten